Olika ämnen används för att lösa vätskor, fasta ämnen och till och med gaser, vanligen kallade lösningsmedel. De är vanliga i vätska, men de kan också vara gas eller fast. De är inerta så att lösningsmedel inte reagerar med andra ämnen. De förångas lätt. Många lösningsmedel är färglösa och kan ha en klar och luktande effekt. De används ofta vid kemtvätt, nagellack, tvättmedel, fläckborttagningsmedel samt vid kemisk syntes. Vissa lösningsmedel som används regelbundet inkluderar aceton och tunnare för färg.

Vad är aceton?

Denna flyktiga, färglösa och snabbt brinnande vätska används ofta som ett lösningsmedel i många områden, eftersom det är ett gratis lösningsmedel för syntetfibrer och plast. På grund av dess tunga grävningsegenskaper används den för metallberedning innan målning. Det används också i läkemedelsindustrin för tunnare polyesterharts, för att lösa superlim, för att ta bort nagellack, för att förhindra rostbultverkan och att användas som en expedition i vissa läkemedel.

Vad är en tunn färg?

Det är ett lösningsmedel som används för att rengöra oljebaserade färger. De fungerar främst genom att justera färgens viskositet beroende på vilken färg som används och appliceringsmetoden. De reglerar och reglerar även torktiden, vilket förhindrar estetiska och funktionella problem som glansförlust. Olika lösningsmedel kan användas vid användning av färgämnen såsom terpentin, aceton, mineralalkohol, toluen, butanol såväl som xylen. På grund av ingredienserna kan fina färgämnen vara farliga vid inandning, så att det inte inandas på länge.

Likheter mellan Acetone och Paint Thinner


  • Båda används som lösningsmedel i olika områden. Båda är brandfarliga. Båda släpper ut giftig rök, så de bör inte andas in under lång tid.

Skillnader mellan aceton och färg tunnare  1. Färgning med aceton och andra är tunn

Även om aceton har ett brett utbud av verktyg, såsom metalltillverkning, polyesterhartsförtunnning, superlimmupplösning, borttagning av nagellack och rostborttagning för att förhindra rostsäkra bultar, finns det också i läkemedelsindustrin. Tunn tunnare används ofta. för att ta bort all färg i färg och beläggningar.  1. Används inom läkemedels- och skönhetsindustrin

Även om Acetone används i skönhets- och läkemedelsindustrin, används inte färger inom skönhets- och läkemedelsindustrin.

Aceton och andra. Paint Fine: En jämförelsetabell

Här är en översikt av Acetone vs färgförbränningsanläggning

Båda acetonerna kan inte förbises eftersom de är användbara på många områden. Man bör dock vara försiktig när man hanterar dessa produkter att rök är farligt och inte ska andas in på länge.

Referenser

  • Myers R. 100 De viktigaste kemiska föreningarna: En referensguide. ABC-CLIO Förlag, 2007 https://books.google.co.ke/books?id=MwpQWcIKMzAC&printsec=frontcover&dq=acetone+wikipedia&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXus2VhtzgAhWwAGMBHVW8D-sQ6AEIXjAK#v=onfil&q
  • NPCS Advisory and Engineers Council. Tillverkning av tunna och lösningsmedel (specifikationer, användningsområden, tillverkning, maskinformning): Läkemedelstillverkare, lösningsmedelbok, tillverkare och raffinaderier, hur man startar ett företag med lösningsmedel, produktion . Niir Project Consultancy Services Publisher, 2017. https://books.google.co.ke/books?id=boB3DQAAQBAJ&pg=PA121&dq=paint+thinner+properties&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwixr8aWhtzgAhWMMBQKHSXgDNUQ6AEIJjAAkfinfin2020
  • Guide till måla- och beläggningstest. ASTM International Publications. https://books.google.co.ke/books?id=ri6FkY2xvgcC&pg=PA126&dq=paint+thinner+properties&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwixr8aWhtzgAhWMMBQKHSXgDNUQ6AEIKzAB#p=alty202020/thin2020
  • Bildkredit: https://sco.m.wikipedia.org/wiki/File:Sample_of_Acetone.jpg
  • Bildkredit: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Produk_mataram_paint.jpg