Nyckelskillnad - CBT vs REBT
 

CBT och REBT är två typer av psykoterapi som används i stor utsträckning för att behandla individer som lider av psykiska problem. CBT står för kognitiv beteendeterapi. REBT står för Rational Emotive Behaviour Therapy. CBT måste förstås som ett paraplybegrepp som används för psykoterapi. Å andra sidan är REBT en av de tidigare formerna av psykoterapi som påverkade bildandet av CBT. Detta är den viktigaste skillnaden mellan CBT och REBT. Denna artikel försöker utarbeta dessa två psykoterapeutiska metoder samtidigt som man belyser skillnaden.

Vad är CBT?

CBT hänvisar till kognitiv beteendeterapi. Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk metod som används för att behandla de som lider av psykiska problem. Denna terapi kan användas för olika psykiska problem. Depression och ångest är två av de vanligaste problemen som denna terapi kan användas för.

Huvudtanken med den kognitiva beteendeterapin är att våra tankar, känslor och beteende är sammankopplade. Detta förklarar att de sätt vi tänker, känner och uppför oss är relaterade till varandra. Här belyser psykologer speciellt våra tankers roll. De tror att våra tankar kan ha stor inverkan på vårt beteende och känslor. Det är därför som negativa tankar invaderar vårt sinne; det finns också beteendemässiga och emotionella förändringar i människokroppen.

CBT hjälper individen att minska den psykologiska besvär som han eller hon känner genom att identifiera och förstå de negativa tankarna och beteendet. Det hjälper också personen att hitta alternativa former som minskar den psykologiska besvären och förbättrar det allmänna välbefinnandet.

Skillnaden mellan CBT och REBT

Vad är REBT?

REBT hänvisar till Rational Emotive Behaviour Therapy. Detta utvecklades av den amerikanska psykologen Albert Ellis 1955. Enligt Ellis har människor olika antaganden om sig själva och omvärlden. Dessa antaganden skiljer sig mycket från en person till en annan. Antagandena att individen har spelar dock en viktig roll i det sätt han agerar och reagerar i olika situationer. Här belyser Ellis att vissa individer har antaganden som är klart negativa och kan förstöra individuell lycka. Dessa betecknade han som grundläggande irrationella antaganden. Till exempel är behovet av att vara bra i allt, behovet av att älskas och behovet av att lyckas sådana irrationella antaganden.

Genom REBT lärs individen hur man kan övervinna en sådan emotionell och beteendemässig besvär genom att förstå de irrationella antagandena. För detta föreslår Ellis ABC-modellen också känd som ABC-tekniken för irrationella övertygelser. Det finns tre komponenter i detta. De är den aktiverande händelsen (händelsen som orsakar nöd), tron ​​(det irrationella antagandet) och konsekvensen (den känslomässiga och beteendebesvär som individen känner). REBT är inte bara för psykiska störningar utan också för att hjälpa individen att nå sina mål och hantera svåra situationer.

Nyckelskillnad - CBT vs REBT

Vad är skillnaden mellan CBT och REBT?

Definitioner av CBT och REBT:

CBT: CBT hänvisar till kognitiv beteendeterapi.

REBT: REBT hänvisar till Rational Emotive Behaviour Therapy.

Egenskaper hos CBT och REBT:

Termin:

CBT: CBT är ett paraplytermer.

REBT: REBT hänvisar till en specifik terapeutisk metod.

Emergence:

CBT: CBT har sina rötter i REBT och CT (kognitiv terapi).

REBT: REBT föreslogs av Albert Ellis 1955.

Nyckelidé:

CBT: Den viktigaste idén med den kognitiva beteendeterapin är att våra tankar, känslor och beteende är sammankopplade och våra tankar kan påverka vårt beteende och känslor på ett negativt sätt.

REBT: Den viktigaste idén är att människor har irrationella antaganden som leder till psykologisk nöd.

Bild med tillstånd:

1. ”Visar grundläggande principer för CBT” av Urstadt - Photoshop. [CC BY-SA 3.0] via Wikipedia

2. Balanced Life Institute - Santa Monica Psychoterapi Av Bliusa (eget arbete) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons