Den viktigaste skillnaden mellan kemisorption och fysisorption är att kemisorption är en typ av adsorption där det adsorberade ämnet hålls av kemiska bindningar medan fysisorption är en typ av adsorption där det adsorberade ämnet hålls av intermolekylära krafter.

Kemisorption och fysisorption är i allmänhet viktiga kemiska begrepp som vi kan använda för att beskriva adsorptionsmekanismen för ett ämne på en yta. Kemisorption är adsorptionen med kemiska medel medan fysisorption är adsorptionen med fysiska medel.

INNEHÅLL

1. Översikt och viktiga skillnader 2. Vad är kemisorption 3. Vad är physorption 4. Jämförelse vid sida - kemisorption vs physorption i tabellform 5. Sammanfattning

Vad är kemisorption?

Kemisorption är den process där adsorptionen av ett ämne på en yta drivs med kemiska medel. Här fästes adsorbatet med ytan via kemiska bindningar. Därför involverar denna mekanism en kemisk reaktion mellan adsorbat och ytan. Här kan kemiska bindningar brytas ner och bildas samtidigt. Dessutom genomgår de kemiska arterna som bygger upp adsorbatet och ytan förändringar på grund av denna bindning och bildning.

Ett vanligt exempel är korrosion, som är ett makroskopiskt fenomen som vi kan observera med blotta ögat. Vidare inkluderar de typer av bindningar som kan bildas mellan adsorbat och yta kovalenta bindningar, joniska bindningar och vätebindningar.

Vad är Physorption?

Physorption är den process där adsorptionen av ett ämne på en yta drivs med fysiska medel. Det betyder; det finns inga kemiska bindningsbildningar, och denna process involverar intermolekylära interaktioner såsom Van der Waal-krafter. Adsorbatet och ytan existerar intakt. Därför finns det ingen inblandning av atomer eller molekylers elektroniska struktur.

Nyckelskillnad - kemisorption vs physorption

Ett vanligt exempel är Van der Waals-krafterna mellan ytor och gekhårs fothår, som hjälper dem att klättra vertikala ytor.

Vad är skillnaden mellan kemisorption och physorption?

Den viktigaste skillnaden mellan kemisorption och fysisorption är att i kemisorption har kemiska bindningar det adsorberade ämnet medan intermolekylära krafter håller det adsorberade ämnet vid fysisorption. Dessutom kan kemisorption bilda vätebindningar, kovalenta bindningar och joniska bindningar men fysisorption bildar bara Van der Waal-interaktioner. Så vi kan betrakta detta också som en skillnad mellan kemisorption och fysisorption. Den bindande energin för kemisorption sträcker sig från 1-10 eV medan den vid fysisorption är cirka 10-100 meV.

Nedan infographic visar fler jämförelser beträffande skillnaden mellan kemisorption och fysisorption.

Skillnad mellan kemisorption och physorption i tabellform

Sammanfattning - Chemisorption vs Physisorption

Den viktigaste skillnaden mellan kemisorption och fysisorption är att kemisorption är en typ av adsorption där kemiska bindningar håller det adsorberade ämnet, medan fysisorption är en typ av adsorption där intermolekylära krafter håller det adsorberade ämnet.

Referens:

1. Murr, Le "Karaktärisering av bildsystem och material." Materialkarakterisering, vol. 60, nr. 5, 2009, s. 397–414., Doi: 10.1016 / j.matchar.2008.10.013.

Bild med tillstånd:

1. "Hydrogenering på katalysator" av Michael Schmid - Ritning skapade mig själv (CC BY 1.0) via Commons Wikimedia