Hästkrafter vs Kilowatts

Hästkrafter och kilowatt är två enheter som används för att mäta kraften hos system. Dessa enheter används ofta inom områden som kraftproduktion, elektroteknik, maskinteknik och till och med bilteknik. Det är viktigt att ha en tydlig förståelse för dessa begrepp för att förstå sådana fält fullt ut. I den här artikeln kommer vi att diskutera vad hästkrafter och kilowatt är, deras definitioner, deras likheter, tillämpningar av hästkrafter och kilowatt och slutligen skillnaderna mellan hästkrafter och kilowatt.

Kilowatt

Kilowatt är en enhet som används för att mäta effekt. För att förstå maktbegreppet måste man först förstå energibegreppet. Energi är ett icke-intuitivt koncept. Termen "energi" härrör från det grekiska ordet "energeia" som betyder operation eller aktivitet. I detta avseende är energi mekanismen bakom en aktivitet. Energi är inte en direkt observerbar kvantitet. Det kan dock beräknas genom att mäta externa egenskaper. Energi finns i många former. Kinetisk energi, termisk energi och potentiell energi är att nämna några. Kraft är energiproduktionen eller omvandlingen. Kraftenheterna är joule per sekund. Denna enhet är också känd som watt. En enhet på tusen watt kallas kilowatt. Watt är SI-enheten för mätning av effekt. Symbolen som används för att identifiera watt är W medan symbolen för kilowatt är KW. Enheten watt heter till hedern för fysikern James Watt som var en stor bidragsgivare till energifältet. Eftersom wattaget är kraftens hastighet, ger effekten som multipliceras med tiden energin. Enhetens kilowattimmar används i elektricitet för att identifiera energi.

Hästkraft

Hästkrafter är en enhet som används för att mäta effekt. Termen som används för att beteckna hästkrafter är hp. Enhetens hästkrafter skapades ursprungligen för att jämföra kraften hos ångbåtar och draghästar. Trots att SI-systemet är standardmätningssystemet i de flesta länder är hästkrafter fortfarande den mest använda kraftenheten i bilar, elektriska motorer och många andra mekaniska apparater. Värdet på en hästkraft kan variera från 735,5 watt till 750 watt beroende på definitionen. En av de viktigaste definitionerna av hästkrafter inom bilteknik är bromshästkrafter eller bhp. Bromshästkraften är motorns kraft utan växellådan och annan utrustning ansluten. Andra former av hästkrafter inkluderar metriska hästkrafter, PS, CV, panna hk, elektrisk hk och många fler. För motorer är effekten lika med vridmomentprodukten och frekvensen för motorn multiplicerad med en konstant beroende på vilka enheter som används.