Perfekt tävling kontra monopolistisk tävling

Perfekta och monopolistiska tävlingar är båda former av marknadssituationer som beskriver konkurrensnivån inom en marknadsstruktur. Perfekt konkurrens och monopolistisk konkurrens skiljer sig från varandra genom att de beskriver helt olika marknadsscenarier som innebär skillnader i priser, konkurrensnivåer, antal marknadsaktörer och sålda varor. Artikeln ger en tydlig beskrivning av vad varje typ av konkurrens betyder för marknadsaktörer och konsumenter och visar deras distinkta skillnader.

Vad är perfekt konkurrens?

En marknad med perfekt konkurrens är där det finns ett mycket stort antal köpare och säljare som köper och säljer en identisk produkt. Eftersom produkten är identisk med alla funktioner är det pris som alla säljare debiterar ett enhetligt pris. Ekonomisk teori beskriver marknadsaktörer på en perfekt konkurrensmarknad som inte själva är tillräckligt stora för att kunna bli marknadsledare eller att sätta priser. Eftersom de sålda produkterna och de fastställda priserna är identiska finns det inga hinder för inträde eller utträde på en sådan marknad.

Förekomsten av sådana perfekta marknader är ganska sällsynta i den verkliga världen, och den perfekt konkurrensutsatta marknaden är en bildning av ekonomisk teori för att bättre förstå andra former av marknadskonkurrens såsom monopolistisk och oligopolistisk.

Vad är monopolistisk konkurrens?

En monopolistisk marknad är en där det finns ett stort antal köpare men ett fåtal säljare. Spelarna på dessa typer av marknader säljer varor som skiljer sig från varandra och kan därför ta ut olika priser beroende på värdet på den produkt som erbjuds marknaden. I en monopolistisk konkurrenssituation, eftersom det bara finns ett fåtal säljare, kontrollerar en större säljare marknaden och har därför kontroll över priser, kvalitet och produktfunktioner. Ett sådant monopol sägs emellertid endast på kort sikt, eftersom en sådan marknadsstyrka tenderar att försvinna på lång sikt när nya företag kommer in på marknaden vilket skapar ett behov av billigare produkter.

Vad är skillnaden mellan perfekt konkurrens och monopolistisk konkurrens?

Perfekt och monopolistisk konkurrensmarknadsplatser har liknande mål för handel, vilket är att maximera lönsamheten och undvika att förlora. Men marknadsdynamiken mellan dessa två former av marknader är ganska distinkt. Monopolistisk konkurrens beskriver en ofullständig marknadsstruktur helt motsatt av perfekt konkurrens. Perfekt konkurrens förklarar en ekonomisk teori om en marknadsplats som inte råkar existera i verkligheten.

Sammanfattning:

Perfekt tävling kontra monopolistisk tävling


  • Perfekta och monopolistiska tävlingar är båda former av marknadssituationer som beskriver konkurrensnivån inom en marknadsstruktur.

  • En marknad med perfekt konkurrens är där det finns ett mycket stort antal köpare och säljare som köper och säljer en identisk produkt.
  • En monopolistisk marknad är en där det finns ett stort antal köpare men ett fåtal säljare. Spelarna på dessa typer av marknader säljer varor som skiljer sig från varandra och kan därför ta ut olika priser.

  • Monopolistisk konkurrens beskriver en ofullständig marknadsstruktur helt motsatt av perfekt konkurrens.

  • Perfekt konkurrens förklarar en ekonomisk teori om en marknadsplats som inte råkar existera i verkligheten.