Uthyrning kontra leasing

Uthyrning och leasing är ord som är förknippade med fastigheter och som vanligtvis används för att hänvisa till villkoren för användning av en fastighet i utbyte mot pengar. Oavsett om du är ägare till en fastighet eller letar efter en lägenhet att hyra är det mycket viktigt att ingå ett skriftligt avtal med motparten. Detta är viktigt eftersom det annars kan vara problem eftersom villkoren för användning av fastigheten inte är tydliga och inte skriftligt. I dag har hyresgäster mer rättigheter än tidigare, och små tvister kan hamna i domstolar. Det finns skillnader mellan en hyra och ett hyresavtal i många avseenden som kommer att belysas i den här artikeln.

Uthyrning

Uthyrning är ett muntligt eller skriftligt avtal mellan en hyresvärd och hyresgästen som föreskriver villkoren för hyresgästens användning av fastigheten under en kort tidsperiod. Vanligtvis inkluderar den betalningen som hyresgästen måste betala varje månad i utbyte mot rättigheter att leva och använda marken, kontoret, maskinerna eller lägenheten i förekommande fall. Ett hyresavtal är flexibelt och görs från månad till månad. Betalningsvillkoren och användningen är flexibla och kan ändras av berörda parter i slutet av en månad, även om de omfattas av hyreslagar i landet. Om hyresvärden beslutar att höja hyran kan hyresgästen gå med på den ökade hyran, förhandla med hyresvärden eller avslå att underteckna det nya avtalet och utrymma lokalerna.

Hyra

En hyresavtal liknar i princip ett hyresavtal, men det nämns tydligt att det är under en bestämd tidsperiod som är mycket längre än fallet med ett hyresavtal. I allmänhet görs ett hyresavtal under ett år, och under denna period kan hyresvärden inte höja hyran eller göra några andra ändringar i användningsvillkoren för hans egendom. Hyresvärden kan inte heller be hyresgästen att avvisa fastigheten om han har betalat hyran i tid. I de fall där vakansgraden är hög, eller det är svårt att hitta hyresgäster under vissa tidsperioder på året föredrar hyresvärdar att hålla ett hyresavtal. I slutet av hyresperioden kan ett nytt avtal ingås, eller samma hyresavtal kan fortsättas med samtycke från berörda parter.

Vad är skillnaden mellan uthyrning och leasing?

• Hyra är ett muntligt eller skriftligt avtal mellan en hyresvärd och en hyresgäst under en kort tidsperiod (på månad till månad) där hyresgästen går med på att betala en summa pengar på månadsbasis medan hyresavtalet är ett skriftligt avtal för en fastställd tidsperiod (vanligtvis 1 år).

• Även om villkoren kan ändras efter en månad i ett hyresavtal, kan en hyresvärd inte öka hyran inom hyresavtalets giltighetstid och kan inte heller hyr ut hyresgästen från lokalerna under hyresavtalets tidsperiod.

• Hyresavtal ger stabilitet och ber inte hyresvärden att titta efter en ny hyresgäst ofta. Det är därför att föredra på platser där det finns en säsongsmässig brist på hyresgäster.