Nyckelskillnad - Skull vs Cranium

Skalle och kranium är två viktiga skelettdelar som skyddar hjärnan och stöder andra mjuka vävnader i huvudet, men en skillnad kan noteras mellan dem baserat på deras struktur. Den viktigaste skillnaden mellan skallen och kraniet är att skallen är en komplex struktur som innehåller 22 ben medan kranium är en underindelning av skallen, som endast innehåller 8 ben. I den här artikeln kommer ytterligare skillnader mellan skalle och kranium att belysas.

Vad är skallen?

Skillnaden mellan skalle och kranium

Vad är Cranium?

Nyckelskillnad - Skull vs Cranium

Vad är skillnaden Skull and Cranium?

Definition av skalle och kranium

Skalle: Skull hänvisar till huvudets ben gemensamt.

Kranium: Det är den beniga delen av skallen som håller hjärnan.

Funktioner av skalle och kranium

Antal ben

Skalle: Skallen består av 22 ben.

Cranium: Cranium består av 8 ben som kallas kranialben.

Fungera

Skalle: Skull skyddar hjärnan, ger en yta för muskelbindningar och har sensoriska organ för syn, hörsel, tal och syn.

Cranium: Cranium skyddar huvudsakligen hjärnan och ger ytor för ansiktsmuskeln.

Karies

Skalle: Skallen har kranialkaviteten och mindre bihålor.

Cranium: Cranium gör det kraniala hålrummet i vilket hjärnan är belägen.

Bild med tillstånd:

"Human skull side simplified (bone)" av LadyofHats Mariana Ruiz Villarreal - (Public Domain) via Wikimedia Commons