Det finns en markant skillnad mellan då och än. Den viktigaste skillnaden mellan då och än är att då är ett adverb medan en är en preposition samt en konjunktion.

Ordet betecknar sedan tid och används i betydelsen både förfluten tid och framtidsspänd. Ordet än används i en jämförelse. Skillnaden mellan då och vad som förklaras i den här artikeln.

Skillnaden mellan då och än - Jämförelseöversikt_Fig 1

INNEHÅLL

1. Översikt och viktiga skillnader 2. Vad betyder då 3. Vad betyder än men 4. Jämförelse sida vid sida - Sedan och än i tabellform 5. Sammanfattning

Vad betyder då?

Innan vi undersöker skillnaden mellan då och än, låt oss först ta en titt på definitionen som ges till vart och ett av dessa termer, då och än, från Oxford English Dictionary. Adverb betyder då "på den tiden; vid de aktuella tiderna. ”

Skillnaden mellan då och än

Du jämför normalt två objekt i talfiguren som heter Simile. En likhet är en talfigur där det finns en mängd likhet mellan två objekt.

Till exempel jämför du två saker, nämligen en bra person och ett berg och säger,


  • Bra människor är höga som berg men mjukare än berg.

I det här talet jämförde du en bra person med ett berg. Samtidigt observerade du att han inte var svår som berget. Han är mjukare än berget. Därför används ordet "än" i den andra delen av jämförelsen.

Ordet än används i betydelsen skillnad i jämförelse.


  • Hon gillar mer godis än nötter.

Vad menar jag?

Konjunktionen än, som är såväl som en preposition, har beskrivningen "introducera det andra elementet i en jämförelse" som sin definition i Oxford English Dictionary.

Ordet används då vanligtvis för att uttrycka tanken att en sak ägde rum efter den andra. Till exempel,


  • Inte förrän jag kom in i huset så började telefonen ringa.

På grund av användningen av då i denna mening är det uppenbart för oss att den här telefonen började ringa efter att berättaren kom in i huset.

Ordet lägger då ibland till information till ett uttryck. Titta på följande mening.


  • Han gick till kontoret som vanligt klockan 10 Då började problemen.

När vi läser ovanstående två meningar förstår vi att den andra meningen, som börjar med då, har lagt till lite information till idén som den första meningen.

Det är viktigt att notera att ordet då ofta används i meningen med upprepning. Till exempel,


  • Dessa problem som jag valt mig då är orsakerna till min dåliga hälsa.

Ordet används sedan också för att förmedla känslan av en konsekvens. Titta på meningen som nämns nedan.


  • Om jag saknar bussen idag, skulle jag ta tåget för att nå mitt kontor i tid.

Ordet används, tvärtom till än, för att indikera nästa sak i serien av händelser eller handlingar.


  • Han åt två bröd och drack sedan ett glas mjölk.

Användningen av då i den här meningen visar att den här personen åt bröd först och därefter drack ett glas mjölk.

Vad är skillnaden mellan då och än?

Sammanfattning - Sedan mot än

De två orden då och sedan har en tydlig skillnad i deras grammatiska kategori och deras användning. Skillnaden mellan då och då är att då är ett adverb medan det kan vara både en preposition och en konjunktion. Rätt användning av dessa två ord är ett väsentligt faktum i engelska grammatikpraxis.