VT och SVT

Hjärtarytmi är en av de farligaste saker som kan hända med en person som aldrig har haft eller aldrig har haft hjärtsjukdomar. Detta förekommer vanligtvis hos patienter med hjärtattack, stroke eller hypertoni.

"VT" och "SVT" betyder "ventrikulär takykardi" och "supraventrikulär takykardi". Hjärtfrekvensen för "takykardi" överstiger 100 gånger per minut. "Ventrikulär" betyder att ventriklarna dras samman. När detta händer är det den farligaste typen av hjärtarytmi eftersom det kan orsaka hjärtattack.

VT och SVT kan utvärderas med EKG eller ekokardiografi. Med den här enheten är noderna fästa vid olika områden i bröstet, och sedan ritas diagrammet. Sjukvårdspersonal kan också använda hjärtmonitorer för att övervaka hjärtskador regelbundet. Detta gör att läkare och sjuksköterskor kan se hjärtslag på skärmen direkt.

Flera skillnader kan skiljas mellan VT och SVT, vilket kräver kunskap om skillnaden mellan de två arytmierna och tillhörande procedurer. I SVT fungerar AV-nodläkemedel för att normalisera dysrytmi. Men i VT fungerar det inte eftersom det förvärrar patientens tillstånd.

Förekomsten av VT orsakas av ett antal faktorer, t.ex. nordvästaxeln, komplex med mycket hög avvikelse, P-vågor och QRS-komplex med olika hastigheter. Det finns också ett fusionsskott som producerar hybridkomplex. Skott är också tydliga. Brugada-skylten och Josephson-tecknet ökar sannolikheten för att VT kommer fram. VT orsakas av flera faktorer, till exempel en person över 35 år, ischemi, en historia av hjärtattack, CHF, en historia av hjärtförstoring och slutligen en familjehistoria med snabb hjärtdöd.

I SVT, om det finns ett PR-intervall mindre än 120 millisekunder, breda och deltavågor, kan detta vara SVT-dysrytmi. Om patienten har paroxysmal takykardi kan han eller hon också utveckla SVT.

Om en person har en svår puls mer än 100 gånger per minut, bör han eller hon gå till närmaste sjukhus eftersom det kan orsaka VT eller SVT. Som vi alla vet är förebyggande bättre än behandling. Och varje gång vi pratar om hjärtat är det ett av de viktigaste organen vi måste vara uppmärksamma på.

Sammanfattning:

1. Ordet VT betyder "ventrikulär takykardi" och "SVT" betyder "supraventrikulär takykardi." 2. AV-nodläkemedel i SVT arbetar för att normalisera dysrytmi. Men i VT fungerar det inte eftersom det förvärrar patientens tillstånd. 3. VT, Brugada-skylt, Josephson-skylt, etc. är tydligt synliga eftersom SVT, breda QRS-komplex, PR-intervall mindre än 120 ms, etc.

Referenser